Selectează o Pagină

Tarcea

           Comuna Tarcea este situată în partea de Nord a judeţului Bihor. Este o comună aşezată pe terasa Estică a Văii Ierului, cu numeroase petici mlăştinoase, altitudinea maximă fiind de 123 m, pe şoseaua DN19 care leagă oraşele Oradea (60 de km) şi Satu Mare (75 km), la poalele unor dealuri joase.

          Temperatura medie anuală este de 11°C , vegetaţia caracteristică este cea a stepei, cu petici de păduri. Zona mlăştinoasa existentă odinioară a fost desecată, însă pe o suprafaţă mică există şi în prezent, caracteristice fiind plante ca stuful, papura, rogozul. Solurile fertile permit practicarea unei culturi cerealiere active, fiind prezente şi solurile nisipoase prielnice viticulturii.

           Comuna este străbătută în partea Estică de pârâul Ier, pe teritoriul comunei găsindu-se două lacuri de acumulare. La marginea comunei, la 1 km de şoseaua DN19, se întinde o suprafaţă mlăştinoasă, cu vegetaţie specifică, numită „Hartyás”, potrivită pentru înfiinţarea unei rezervaţii naturale, cu peisaj tipic Văii Ierului.

           Comuna Tarcea se învecinează la Sud – Est cu comuna Buduslău, la Est cu comuna Sălacea, la Nord – Est cu comuna Curtuişeni, la Nord – Vest cu oraşul Valea lui Mihai, iar la Vest cu comuna Şimian si comuna Cherechiu. Comuna are in componenţă 3 sate: Tarcea, Galoşpetreu și Adoni. Centrul de comuna este satul Tarcea.

            Situată în nordul judeţului Bihor, Tarcea este o localitate veche, prima atestare documentară provenind din anul 1163, în care este amintită sub denumirea de Thorsa. Mai târziu poate fi regăsit în documentele istorice figurând ca: Torsa, Tarcha, Tarcia. Tarczia, Tarcza, Dartsfa, Tarsta, É r-Tarcsa (1851). În timpul dominaţiei otomane comuna a fost complet distrusă, între anii 1692 – 1695 fiind nelocuită. Din anul 1720 populaţia comunei creşte lent.

            Date istorice ale localităţii Adoni. Numele satului a fost mai întâi Odun, apoi Odon. În secolul al XIII – lea este amintit Odon, fiul lui Ivanka, ca moşier, aşadar probabil el era cel care a dăruit numele satului. În anul 1262 aşezarea este în posesiunea neamului Gutkeled. La sfârşitul secolului al XIII – lea proprietarul este baronul Kereki János, apoi episcopul Éberhard din Zagrab. De la începutul secolului al XV – lea, până la sfârşitul secolului încă şi locuitorii din Adoni, Szepes şi Udoryak au posedat aici teritorii. La începutul secolului anterior familia Heller a construit un castel minunat, din care în zilele noastre nu a mai rămas nimic. La graniţa satului odinioară era o cetate, care s-a distrus, însă. Cu câţiva ani înainte cel mai renumit ştrand termal a funcţionat aici, în Érmellék.

            În anul 1886 aşezarea avea 716 de locuitori. Acest număr nu s-a schimbat nici în zilele de azi. Locuitorii satului sunt 95% maghiari. Câteva familii de români şi de ţigani mai locuiesc în afară de ei în Adoni.

            Satul Galoşpetreu este situat tot pe terasa estică a Văii Ierului, dar este situat departe de şoselele principale. Poate fi accesat de pe drumul DN19, pe drumul de acces dinspre Tarcea, DC4 la distanţă de 4 – 5 Km, pe un drum de acces asfaltat. A fost menţionat documentar pentru prima oară în anul 1291, sub numele de villa Petri in Nyr. Pe raza localităţii s-au descoperit urme de locuire din secolele IX-XII, precum şi o mică necropolă din secolul al X-lea, descoperită în anul 1942.