Selectează o Pagină

Borș

Comuna Borş este amplasată în nord-vestul judeţului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest. Situată la 12 km de Municipiul Oradea, comuna Borş este localitate de frontieră între România şi Ungaria. În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Borş este amplasată în zona de nord-vest, învecinându-se la est cu comuna Biharia şi municipiul Oradea, la sud cu comuna Sîntandrei, la vest cu comuna Girişu de Criş şi Ungaria, iar la nord cu Ungaria.

 Accesul în comuna Borş se poate realiza atât prin reţelele rutiere, cât şi prin reţeaua feroviară. În satele Sântion şi Borş accesul poate fi realizat prin intermediul Drumului Naţional DN1 (E60), care leagă România de Ungaria, ducând spre Debreţin, Budapesta, Viena, Berlin, Paris etc. Totodată, o rută alternativă este DJ 190 care facilitează conexiunea comunei Borş cu municipiul Oradea. Spre satele Santăul Mic şi Santăul Mare accesul se realizează prin drumuri comunale.

Comuna Borş este situată în Câmpia Crişurilor, în zona joasă a acesteia. Câmpia joasă constituie rezultatul procesului de acumulare şi de eroziune prin divagare a reţelelor hidrografice care coboară din regiunea mai înaltă a Judeţului Bihor, cu precădere a Crişului Repede. Râurile care drenează câmpia au albii puţin adânci şi nu sunt însoţite de terase. Altitudinea medie în cadrul Câmpiei Crişurilor în zona joasă este de 110 m.

Primele menţiuni documentare despre comuna Borş datează din secolul al XII-lea, prin menţionarea tribului Borş care a trăit pe teritoriul actual al comunei. În evoluţia istorică a comunei se înscriu mai multe etape precum perioada în care teritoriul a aparţinut domeniului bisericesc al Episcopului Oradiei (secolul XIV), sau perioada în care aşezarea a fost distrusă în totalitate în timpul dominaţiei otomane. O dezvoltare mai accentuată s-a petrecut la mijlocul secolului al XVI-lea şi apoi la sfârşitul secolului al XVIII-lea, respectiv începutul secolului al XIX-lea, când au fost construite mai multe clădiri publice, printre care şi sediul vechi al Consiliului Popular Comunal.