Selectează o Pagină

DEZBATERI PUBLICE LA MARGHITA

          În această săptămână, în sala de ședințe a Consiliului Local Marghita a avut loc o întâlnire a reprezentanților autorităților locale cu cei ai mediului de afaceri. A fost prima întrevedere în cadrul căreia s-a discutat despre bugetul pe care se bazează autoritățile în acest an, cum este el structurat, investiții și facilități de ordin fiscal. „Strategia de dezvoltare a municipiului Marghita se axează pe trei piloni. Este vorba, în primul rând, despre majorarea veniturilor fără a crește cuantumul impozitelor. Cel de-al doilea pilon prevede scăderea costurilor cu gospodărirea prin lucrări de modernizare în domeniul energetic, de exemplu realizarea unor sisteme ce pot gestiona cu eficiență sursele regenerabile, producția energiei solare sau a celei geotermale. Cel de-al treilea obiectiv major este dezvoltarea infrastructurii, iar aici am făcut pași importanți, în primul rând datorită câștigării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă”, a spus edilul Pocsaly Zoltán. La nivel județean, Marghita este primul municipiu după Oradea, cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene.

          Accesarea fondurilor nerambursabile prin intermediul programelor operaționale a permis autorităților locale, cu o contribuție proprie de până la 15 procente și fără o creștere a taxelor și impozitelor locale, să elaboreze proiecte ce se află în diferite stadii de implementare. „Înființare rețea de apă menajeră și canalizare în cartierul Lapiș” are termen de finalizare luna iunie 2020, iar valoarea finanțării este de 6.250.000 lei + TVA. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 se va realiza rețeaua de apă și canalizare Cheț-Ghenetea-Viscuta. Proiectul în valoare de 15.086.674, 23 lei se va finaliza până în vara anului 2021. Primăria Marghita va extinde rețeaua de canalizare a apei menajere în municipiu și va retehnologiza stația de pe pompare în baza unui proiect a cărui valoare este 2.428.099 lei. Prin Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor, Consiliul Județean Bihor finanțează construirea bazinului didactic de înot (valoare: 5.033.700 lei), a terenului sintetic de minifotbal, achiziționarea containerelor pentru desfășurarea orelor de practică a elevilor înscriși în clasele profesionale, 6 table inteligente. Prin programul Interreg RO-HU, autoritățile din Marghita au achiziționat o scenă („Cooperare transfrontalieră Marghita-Berettyóújfalu”), precum și echipament software și arhivare („Pod administrativ între orașele Aleșd-Marghita-Șinteu- Berettyóújfalu-Szarvas”). Tot din surse externe de finanțare (1.689.494 euro), la Marghita se va amenaja un centru pentru promovarea mediului de afaceri și îmbunătățirea ratei de angajare în microregiune. Prin proiectul strategic pe sănătate al Județului Bihor, spitalul din Marghita va fi dotat cu aparatură în valoare de 268.320 euro. Anul acesta, autoritățile locale vor organiza licitația pentru modernizarea iluminatului public (valoare proiect 8.271.981,62 lei). Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale a Colegiului Național „Octavian Goga”-clasele 0-8, proiectul în valoare de 10.978.458,86 lei, depus pe Programul Operațional Regional (POR), este acum în faza de evaluare.

          Prezenți în număr mare la consultare, oamenii de afaceri au apreciat inițiativa conducerii Primăriei Marghita de a avea întâlniri periodice cu comunitatea locală. O următoare rundă de consultări va supune dezbaterilor probleme din domeniul turismului. În ceea ce privește întrevederile cu oamenii de afaceri, ele se vor relua în cursul primăverii acestui an.

Veres Diana

Sursa: https://agentianewsbihor.ro/2020/02/26/dezbateri-publice-la-marghita/