Selectează o Pagină

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte s-a înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar şi aflată în subordinea directă a Consiliului Judeţean Bihor.

Scopul Direcţiei este de a contribui prin activităţi şi acţiuni specifice la dezvoltarea economico-socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor şi a comunităţilor judeţului.

Obiectivele Direcţiei sunt următoarele:

– iniţierea de programe, proiecte și activităţi care să asigure în primul rând soluţionarea unor probleme economico-sociale de interes judeţean, dar și a celor de interes local, micro-regional, respectiv regional, al colectivităţilor din aria administrativă a judeţului Bihor;

– identificarea căilor, mijloacelor și resurselor pentru realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare economico-socială a judeţului, de îmbunătăţire a infrastructurii publice și de mediu;

– coordonarea și sprijinirea procesului de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale, conform planurilor de dezvoltare elaborate şi aprobate;

– sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice, prin oferirea de asistență, consultanță și informaţii;

– stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin în judeţ;

– promovarea imaginii externe a judeţului cât şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel judeţean, naţional şi internaţional precum şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe pentru aceste activităţi;

– promovarea, sprijinirea și implementarea acţiunilor și proiectelor de cooperare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdú-Bihar, precum și a parteneriatelor locale transfrontaliere;

– stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public – private;

– iniţierea, sprijinirea și realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului în jud. Bihor;

– realizarea de proiecte pentru administraţiile locale și judeţene în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile din fonduri ale UE, fonduri guvernamentale și alte surse;

– elaborarea şi coordonarea programelor şi proiectelor de protecţie, revitalizare şi punere în valoare a monumentelor, aflate în domeniul public și privat al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor;

– stabilirea strategiilor şi finanţarea sau cofinanţarea programelor şi publicaţiilor pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice;

– realizarea materialelor de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură existente în judeţul Bihor;

– derularea de programe de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr. 350/2005.

Atribuţiile Biroului Agenția Valea Ierului:

  • Identifică oportunităţi de investiţii şi de afaceri pentru instituţiile şi firmele din microregiunea Valea Ierului;
  • Sprijină găsirea unor noi căi de cooperare transfrontalieră între comunităţile din microregiunea Valea Ierului;
  • Informează, instruieşte, oferă asistență şi consultanță comunităţilor din microregiunea Valea Ierului;
  • Organizează conferinţe, seminarii, târguri şi întâlniri care să asigure difuzarea de informaţii şi materiale informative specifice cooperării;
  • Realizează materiale de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură din microregiunea Valea Ierului;
  • Sprijină procesul de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale din microregiunea Valea Ierului;
  • Stimulează crearea şi implementarea mecanismelor de parteneriate în microregiunea Valea Ierului.